Private Functions

The Ashbourne Court Hotel is the ideal location for your party or function requirements. 
 
We can offer you a designated reserved area in Fogarty's Bar, our Bassment Venue or Sub Zero Nightclub for your function, with a selection of food options including Finger Food, Buffet Meals and 2/3 Course Meals
 
Whether it's a Birthday, Anniversary, Christening, Confirmation or anything in between, we can cater for all your requirements.
 
Please see below the different party packages we have available, along with pictures of different seating setups. Please contact Sales for more information and availability. 
 
Ultimate Party Package
Christmas Party Nights
Pre-Debs Package
TY Ball Package

Liên Hệ

Địa chỉ

Bridge Street,
Ashbourne,
County Meath,
Ireland
EIRCODE: A84 XP86

Điện Thoại

+353 1 8359300

Email

info@ashbournecourthotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 8359300

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách