Hotel in Ashbourne Town

We are conveniently located in the heart of Ashbourne town and within walking distance of local shops. We are also located only 15 minutes from the airport and you can be in the heart of Dublin City Centre in less than 30 minutes. The town of Ashbourne is also a perfect base for tourist sites such as Newgrange, the Hill of Tara and the famous Emerald Park.
 
The full address to the hotel is Bridge Street, Ashbourne, Co Meath, which is located right in the heart of Ashbourne town centre close to all shops, bars, cafe's and restaurants. We also have our own bar on the property, Fogarty's Bar, which serves great food and drink 7 days a week.

Liên Hệ

Địa chỉ

Bridge Street,
Ashbourne,
County Meath,
Ireland
EIRCODE: A84 XP86

Điện Thoại

+353 1 8359300

Email

info@ashbournecourthotel.ie

Gọi Chúng Tôi

+353 1 8359300

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách